Politietterforsker truer med søksmål

En politietterforsker truer med søksmål fordi han mener han ble tvangsflyttet etter å ha varslet om manglende innsats i Vest politidistrikt.

Publisert:

VARSLET: Politibetjenten varslet 9. november i fjor om gjentatte tilfeller av det han hevdet var manglende etterforskning av grove menneskehandelssaker. Foto: Bård Bøe

– Han krever å få jobben tilbake, og han krever oppreisningserstatning for den grusomme prosessen han har opplevd etter at han varslet om kritikkverdige forhold i politiet. Han har ikke så veldig mye mer å gå på. Det må handles rasket dersom de skal stoppe et søksmål, sier mannens advokat Birthe Eriksen til BT.

Politibetjenten varslet 9. november i fjor om gjentatte tilfeller av det han hevdet var manglende etterforskning av grove menneskehandelssaker. Over nyttår dro han til Afrika på et humanitært oppdrag i tre måneder, skriver VG, som først omtalte saken.

Les også

Politimann med nytt varsel mot bergenspolitiet

– Et karakterdrap

Under oppholdet fikk han en e-post av sjefen, politimester Kaare Songstad, om at han ville bli flyttet til en annen avdeling. Her viste Songstad til at politimannen har vært vanskelig å jobbe med, og at det var blitt påpekt behov for faglige og holdningsmessige endringer hos mannen.

Politimesteren hevder også at mannen ikke har vist vilje eller evne til å innrette seg etter de prioriteringene som er gitt i lov og instruks, og i minst ett tilfelle har han brutt reglene for informantbehandling.

– Dette handler om gjengjeldelse. Brevet fra politimesteren er et karakterdrap. Dette skjer uten at det er en ordentlig saksbehandlingsprosess hvor han får delta selv, sier Eriksen.

Hun sier det er første gang man har en sak som inneholder et alvorlig varsel om kritikkverdige forhold og et varsel om gjengjeldelse.

– De som har gjennomført tvangsflyttingen og risikovurderingen av ham, er også mennesker som er berørt av hovedvarslet, sier hun og legger til:

– Han har gått rundt i noe som oppleves som et vakuum i lang tid. Han opplever også at det snakkes om han og at det avholdes møter, men ingen snakker til han. Det begynner å røyne på for han nå. Dette er beintøft å stå i, sier Eriksen.

OPPGITT: Advokat Birthe Eriksen sier at denne saken viser at vi ikke har lært noe etter Monika-saken. – Politiet begår de samme feilene nå, sier hun. Foto: Bård Bøe

Ekstern gransking

Eriksen mener på vegne av sin klient at politimannen har blitt utsatt for en systematisk gjengjeldelsesprosess gjennom blant annet personvernbrudd, karakterdrap og marginalisering.

– Vi har forsøkt å nå frem lenge, uten hell. Men nå har vi fått vite at det skal være en ekstern gransking av saken. Jeg har begynt på stevningen, men vil avvente til jeg får mer informasjon om dette, sier hun.

Politimannen har sendt varsel til Politidirektoratet om saken, som sier de snart vil gå gjennom den.

Dette er den fjerde varslingssaken om dårlige eller alvorlige forhold i Vest politidistrikt de siste årene. Mest kjent er den såkalte Monika-saken fra 2014, da politibetjent Robin Schaefer slo alarm om etterforskningen i 2013.

– Denne saken er viktig for tidligere varslere i politiet som ikke fikk sakene sine forsvarlig behandlet. Som for eksempel narkovarsleren. Jeg tror ikke det er så mange som tør varsle i fremtiden, dersom dette varselet ikke blir behandlet på en ordentlig måte, sier Eriksen.

– Tar varsler på alvor

Leder for HR og HMS, Linda Endresen Birkeland, i Vest politidistrikt skriver i en e-post til Bergens Tidende at de tar alle varsler om kritikkverdige forhold på største alvor.

– Som arbeidsgiver har vi en plikt til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle involverte; både varsler og dem som er påvarslet. Hva som er gjort for å sikre dette i denne saken er en del av de undersøkelsene Politidirektoratet nå gjennomfører, skriver hun.

– Varslene VG omtaler er fremdeles til behandling hos Politidirektoratet og Vest politidistrikt har derfor ikke anledning til å svare på spørsmål rundt dette, noe som selvsagt er utfordrende gitt kritikken som nå rettes mot oss i VG.

UENIG: – Vi er av den oppfatning at det ikke har forkommet noe gjengjeldelse, sier politimester Kaare Songstad. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Songstad: - Ikke gjengjeldelse

Politimester Kaare Songstad mener advokat Eriksen konkluderer altfor tidlig, og på for svakt grunnlag.

– Eriksen kommer med svært sterke påstander, som vi dessverre ikke kan kommentere på nåværende tidspunkt siden saken nå utredes i Politidirektoratet. Det er viktig å vente på resultatet derfra, før man kommer til denne type konklusjon, sier han og legger til:

– Men vi er av den oppfatning at det ikke har forekommet noe gjengjeldelse. Vi har gjort ekstra undersøkelser i denne saken, for å forvisse oss om at vi har håndtert saken på en riktig måte.

Songstad legger ikke skjul på at slike saker påvirker både han og miljøet.

– Det er viktig for meg å sørge for at denne type saker behandles på en korrekt måte i Vest politidistrikt. Vi har hatt flere slike saker, og lærer stadig mer hvordan vi skal bli bedre på å håndtere dem.

– Jeg tror ansatte her er lei av denne type oppmerksomhet rundt politiet i Bergen. Men samtidig er det viktig at vi håndterer kritikken på en god måte, og at vi oppsummerer når undersøkelsen er ferdig.

Publisert: