Tvingar Fitjar til privatisering

Krisa i Fitjar-økonomien kan føra til konkurranseutsetjing av ei rekkje kommunale tenester.