Ufør tannlegeassistent tar saka si til Strasbourg

Ein tannlegeassistent hevdar at ho er blitt ufør på grunn av amalgamskader, men har tapt i alle rettsinstansar. No klagar ho saka inn til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.