Erkebergenseres navn

Menn som innvandret til Bergen fra utlandet tok med seg tradisjonen med faste, nedarvete slektsnavn, og disse navnene finner vi enkelt igjen i mange generasjoner bakover.