Mindre partydop i Bergen

En ny rapport om rustrendene i Bergen viser en nedgang i tilgjengeligheten for LSD, ecstasy og Rohypnol. Rapporten viser også en svak økning i alkoholsalget.