- Klart ulovlig

Ifølge lederen i Leieboerforeningen, Stig Høisæther, er det klart ulovlig å kaste ut leietakere fordi de er narkomane.