Fem års fengsel for styrmannen

Ronnie Zape, førstestyrmann på Bow Eagle er i dag dømt til fem års fengsel i Bergen Tingrett. Zape sier han vil anke dommen.