Kandisimportøren på Skjeret

Snop for dei små, søtstoff attåt kaffien for dei store og verdfullt tilsettings- og fargestoff for dei som brygga heime. Kandis stod nok oftare på handlelistene før i tida, men er framleis viktig for sortimentet på Skjeret Landhandel.