Nei til boligplaner i Skiparviken

Fylkesmannen i Hordaland fremmer innsigelse mot planene om boliger bygget over Søndre innfartsåre rett sør for Troldhaugen.