• (1/2)
    SELVSTENDIGHET: Medaljen til minne om unionsoppløsningen bæres i bånd med nasjonale farger.<p/>FOTO: TOR KRISTIANSEN

Medaljer for uavhengighet

Noen helt spesielle medaljer ble utgitt i Norge da unionen med Sverige opphørte. Akkurat i år har disse medaljene stor interesse. De forteller noe viktig.