Seks skadd i Bønes-krasj

Seks personer får legebehandling etter en kollisjon mellom to biler på Bønes ved 17.45-tiden tirsdag.