- Skrekkpropaganda fra Utdanningsforbundet

Leder Helga Hjetland i Utdanningsforbundet slakter deler av Barne- og familiedepartementets forslag til ny barnehagelov. Statssekretær Hans Olav Syversen kaller Hjetlands utspill for «skrekkpropaganda».