Neppe over 150.000 til barnehjemsofrene

Barnehjemsofrene kan vente seg opptil 150.000 kroner i oppreisning, dersom dagens ordning med billighetserstatning blir retningsgivende.