Da Fløibanen gikk i verdenskrigen

I disse dager i 1914 begynte anleggsarbeidet på Fløibanen. Vogner og maskineri var bestilt fra Tyskland.