• SPØKELSESBY: Knuste glasruter, opne dører og rotne plankar. Slik står brakkene i dag, 20 år etter at opninga. FOTO: JAN M. LILLEBØ

Monument over ein knust draum

Bølgjekraftanlegget i Øygarden skulle vise Noreg fram som energinasjon i eliteklassen. I staden gav pionerprosjektet bølgjekraft eit dårleg rykte. 20 år seinare står ruinane att som ein skamplett i skjergarden.