Hentet ned fra taket

Husokkupantene i Jonsvollskvartalet er nå hentet ut av politiet. Fem av dem måtte heises ned fra taket ved hjelp av en brannbil.