Trafikkulykke i Fløyfjellstunnelen

En person er sendt til legevakten etter å ha kjørt i fjellveggen i Fløyfjellstunnelen. Trafikken går nå som normalt.