Havforskningsinstituttet skal lede overvåking av Barentshavet

Regjeringen skal etablere en rådgivende gruppe for overvåking av Barentshavet. Gruppen skal ledes av Havforskingsinstituttet i Bergen.