Følges med argusøyne

Kystverket bekjentgjorde på en pressekonferanse i Bergen i slutten av januar i år at det var nødvendig med enda flere undersøkelser i og rundt vraket av den tyske ubåten U 864