- Unike besteforeldre

Barnepsykolog Magne Raundalen skryter av besteforeldrene til Ingse Rønnestads barn. - Jeg har ikke sett noen liknende eksempler.