Med vindusplasser til åstedet

Flere ganger i dag har dommer Gunnar Torkildsen kommandert hele retten på beina for titte ut vinduet.