Doktor slepp buplikt

Bu- og driveplikta kunne ha sett legeberedskapen på Tysnes i fare, men politikarane snudde. Kommunelege Magne Skartveit slepp å flytta til fjells.