Sloss mot strømbrudd og ustabilt nettverk

Det er ikke bare virtuelle motstandere ungdommene må kjempe mot. Ustabile nettverk og strømbrudd kan være verre fiender.