Avviser valgklage fra RV

Riksvalgsstyret har avvist klagen fra Rød Valgallianse på valgrotet ved Kysthospitalet i Hagavik og Askvik voksenpsykiatriske senter, hvor pasientene avga forhåndsstemmer uten at RVs liste var tilgjengelig.