- Et godt tilbud

Otto Ottesen, sosialsjef ved Loddefjord sosialkontor, sier det vil få konsekvenser for samarbeidet med huseieren dersom hyblene er ulovlig oppført.