Lysare og tryggare tunnelar

Det blir tryggare og trivelegare å køyra i biltunnelane i Bergen. Om lag 50 av dei får kvite vegger før jul.