• UBLID SKJEBNE: Fjørfeet til bonde Leif Bognøy (t.v.) går en ublid skjebne i møte. Alle rasefuglene må slaktes ned - noe døtrene Lene og Aina (t.h.) ikke er videre glade for. <br/>Foto: PAUL SIGVE AMUNDSEN

Må slakte flere hundre fjørfe

Fjørfeentusiastene i familien Bognøy på Radøy må ta farvel med flere hundre av rasefuglene sine. Sykdom gjør at hele besetningen er satt i karantene.