Nødrakett observert i Fusa

Ein nødrakett vart onsdag kveld observert i Bjørnefjorden mellom Sandholmane og Vinnes i Fusa.