Haraldsplass hjelper Haukeland

Haraldsplass Diakonale sykehus vil hjelpe Haukeland med å bli kvitt den lange køen for koloskopiundersøkelser.