Flere muligheter for å få praksis

Det er de færreste som får tilbud om en trainee-stilling. Men fra høsten av kan det bli andre måter å få jobberfaring på.