St. Peter uten himmelens nøkler

Det kan bli vanskeligere å komme inn i himmelen, uansett hvor plettfritt du har oppført deg på jorda. Pavens tjenestemenn har nemlig forlagt St. Peters nøkler.