Mamma frykter ikke fødsel

Trass i mange dødfødsler, lar ikke gravide seg skremme fra å føde på Haukeland. Da er det verre med fedrene.