900 skademeldinger etter Inga i Hordaland

Januarstormene vil trolig koste forsikringsnæringen 80 millioner kroner i Hordaland.