Samarbeidet og fikk 150 millioner

To forskningsprosjekter på tvers av tidligere vitenskapelige skillelinjer har samlet ført over 150 millioner kroner til Bergen.