Infotavler på flere språk

Informasjonen til turistene om Autopass skal bli bedre. Og reiselivsnæringen skal dras med i arbeidet.