Nye Haukeli-tunneler på vent

Arbeidet med nye tunneler over Haukeli og Røldal kan tidligst ta til i 2010. Arbeidet med E134 som transportkorridor må vike for andre veiprosjekter.