Fjerna gangfelt ved barnehagen

Tilsette og foreldra til born i Ålhus barnehage i Jølster er fortvila og redde for at det skal skje ei alvorleg ulykke etter at Statens vegvesen fjerna gangfeltet ved barnehagen.