• (1/2)
    TITTEBOKSER: Via et speil kan barna studere bildene i boksene. <br/> Foto: GIDSKE STARK

Fanget i lysets magi

Se! roper barna. I yr begeistring svinger de hendene over hodet. De skimter seg selv på storskjerm og gleder seg over det de ser.