Vil fjerne «kirkemystikken»

Bergen Frikirke ønsket ikke å være en ukjent og mystisk menighet. Derfor inviterte de alle naboene til sumobryting, svampekasting – og gudstjeneste.