Eksplosjonsfare på Damsgård

Faren for eksplosjon var stor da det like etter klokken 15 tok fyr i et acytelenanlegg på på Skjøndal slipp i Damsgårdsveien 119.