Blankt nei til høgspentline i luft

Eidfjord har sagt nei. Ulvik har sagt nei. Granvin har sagt nei. Kvam har sagt nei, og skal seia det formelt i november. Torsdag seier fylkeskommunen óg nei til ny høgspent i luft frå Sima til Samnanger.