«Kjør med ansvar - du kan bli den neste»

Slagordene under årets minnemarkering for trafikkofre, levnet liten tvil om at trafikkdøden er noe som angår oss alle.