• (1/3)
    LYS. Mange av deltakerne tenner lys mot slutten av samlingen.<p/>FOTO: TOR KRISTIANSEN

Søker kraft i stillhet

I en stressende og hektisk hverdag leter flere etter alternative kilder for å hente seg inn. Retreat er en ny trend. Et nytt retreatsenter bygges opp i Bergen.