Planlegger ny cruisehavn i Sandviken

Veksten i cruisetrafikken sprenger havnen. Nå har Bergen og Omland Havnevesen kastet sine øyne på Kristiansholm i Sandviksbukten.