Stengt av ras, igjen

Nok ein gong er vegen mellom Årdalstangen og Øvre Årdal stengt på grunn av steinras.