Eksplosiv privatvekst

Når de videregående skolene starter til høsten, vil flere enn hver tiende elev i Hordaland spasere inn skoleporten til en privat skole. Utviklingen er eksplosjonsartet.