- Et fantastisk menneske

Avdøde Ingvild Myking var i en tiårsperiode ansatt ved Borge Garveri AS på Osterøy. Både sjefer og kollegaer beskriver henne som en dyktig og omsorgsfull kollega.