Oljesøl i flomstor elv

Nesttun-vassdraget går fortsatt over sine bredder. Langs Hardangervegen har elven oversvømt kjellere og parkeringsplasser. Parafin har også lekket ut.