- For sent å søke nå

Det er ikke aktuelt å gi flere barnehjemsbarn erstatning fra den spesielle erstatningsordningen for Bergen kommune nå.