Fangefly fra USA over Vestlandet

De såkalte fangeflyene tilhørende CIA har på nytt krenket norsk luftrom. Et av dem fløy for en måned siden over Stavanger på vei til Budapest, skriver Stavanger Aftenblad.